Seuraa Ramirent Finland Oy

Henkilönostinkoulutuksen haasteet

Uutinen   •   Loka 04, 2018 14:05 EEST

Henkilönostimien turvallisen käytön koulutuksissa on suuria eroja. Osa yrityksistä ei kouluta työntekijöitään lainkaan nostimien turvalliseen käyttöön, jotkut käyvät läpi lyhyen perehdytyksen käytössä olevan nostimen toiminnasta, suurelle osalle todisteeksi koulutuksen pitämisestä riittää muutaman tunnin kurssitus ja jotkut taas vaativat koko päivän nostinkoulua, jossa on mukana kattava teoriaosuus ja käytännön ajoharjoittelu.

Lainsäädännössä määritetään, että työnantajan on huolehdittava työntekijän riittävästä koulutuksesta, perehdytyksestä sekä työnopastuksesta. Varmistuttuaan työntekijän riittävästä ammattitaidosta työnantajan on myönnettävä kirjallinen ajolupa henkilönostimen käyttöön. Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole kuitenkaan määritelty, mikä riittävä taso on. Tämä herättää nostimia käyttävissä yrityksissä epäselvyyttä siitä, ovatko he huolehtineet riittävästä koulutuksesta ja hoitaneet työnantajan velvoitteensa näiltä osin. Usein ajolupa-asia ei ole tosiasiallisesti kunnossa ja se annetaan liian heppoisin perustein tai ei lainkaan.

Riittämätön koulutus, perehdytys, työnopastus sekä tärkeimpien lupien, suunnitelmien ja pöytäkirjojen tekemättä jättäminen ovat syy, miksi henkilönostimilla sattuu tapaturmia. Nostintapaturmat voivat aina olla vakavia, koska kyseessä on vaaralliseksi luokiteltavaa korkealla tehtävää työtä, ja lisäksi on huomioitava kone- ja laiteturvallisuuteen liittyviä asioita. Turvallisuusasiat on otettava aina vakavasti työskenneltäessä nostimilla. Vaaroja aiheutuu lisäksi nostinten työalueilla työskenteleville sekä nostinten siirroissa.

Koulutuksen sisällössä on huomioitava erittäin laajasti kaikki nostinten käyttöön liittyvät elementit mukaan lukien myös eri osapuolten vastuut, tärkeimmät suunnitelmat ja pöytäkirjat. Ramirent on jo vuosia pitänyt Nostinkouluja ja kokemukset koulutuksista ovat osoittaneet, ettei alkuun kokeneeltakaan tuntuva koulutettava välttämättä käytännössä ole riittävän pätevä työskentelemään henkilönostimella työmaaolosuhteissa.

Pitkän linjan nostinkouluttaja Ramirentille avautui mahdollisuus päästä esittelemään riittävän kattavan Nostinkoulun sisältöä Rakennusteollisuuden Turvaryhmälle. On hienoa nähdä, että ongelma koulutusten sisällössä on huomattu myös näin tärkeällä foorumilla. RT:n Turvaryhmälle pidettävän koulutuksen tarkoitus on herättää laajempaa keskustelua nostinkoulun sisällön kehittämis- ja yhtenäistämistarpeista rakennusalalla.

Kansainvälinen nostinkoulutusorganisaatio Ipaf peräänkuuluttaa nostinkoulujen pitämistä ISO18878-standardin mukaisesti. Tämä standardi ei ole Suomessa vielä tunnettu, mutta se määrittelee selkeästi asiat, jotka nostinkoulussa tulee käydä läpi. Standardi määrittelee teoria- ja käytännönosuuden sisällön varsin yksiselitteisesti. Standardi voisi hyvin toimia määritelmänä siitä, mikä on ”riittävä taso” nostinkouluissa. Ramirent on Ruotsissa pitänyt nostinkouluja tämän standardin mukaan ja Suomessa pidettävien nostinkoulujen sisältö tarkastettiin standardin mukaiseksi noin kaksi vuotta sitten.

Me Ramirentillä toivomme alan käytäntöjen nostinkoulujen osalta yhtenäistyvän, sisällön olevan riittävän kattavaa ja koulutusten laadun nousevan markkinoilla. Nostinturvallisuus on otettava vakavasti ja haluamme olla mukana etulinjassa kehittämässä sitä!

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.