Seuraa Ramirent Finland Oy

RamiSmartTM olosuhdevalvonta vähentää rakennusten kosteusvaurioita

Uutinen   •   Huhti 29, 2016 10:58 EEST

Ramirent tuo markkinoille RamiSmartTM olosuhdemittauspalvelun, joka helpottaa olosuhteiden seurantaa ja vähentää rakennuskohteiden kosteusvaurioita. Järjestelmä on osa RamiSmartTM –työmaaportaalia, joten käyttäjillä ei tarvitse olla useita tunnuksia eri järjestelmiin.

Pelkän huoneilman lämpötilan ja kosteuden mittaaminen ei enää riitä, joten RamiSmartTM olusuhdemittauksessa noudatetaan yleisesti käytteyä RT 14-10984mukaista menetelmää, jossa kosteusanturit ovat betoniin poratussa reiässä.

Myös huoneilman kosteutta ja lämpötilaa seurataan, jotta voidaan varmistua ja valvoa, että olosuhteet ovat optimaaliset betonin kuivumiselle.

Oulussa tehdyt kenttätestit erittäin lupaavia.

Oulun kaupungin rakennustyömaalla testattiin tätä uutta teknologiaa 7 kuukauden ajan. Se täydensi normaalia kosteusmittauskäytäntöä. Rakennusyhtiö NCC:n antaman palautteen perusteella jatkuvatoiminen betonin kosteusseuranta on hyödyllinen apuväline. Kuivatusvaiheessa erityisesti huoneilman kosteuden ja lämpötilan seurannasta oli hyötyä, koska huoneilman kosteus yhdessä lämpötilan kanssa vaikuttaa eniten betonin kuivumisnopeuteen. Mutta betonin lämpötilan ja kosteuden reaaliaikainen seuranta on välttämätöntä, jotta voidaan varmistua betonin kosteuspitoisuudesta ja seurata kuivumisen trendiä pidemmällä aikavälillä.

Loppuvaiheessa, kun lattian pinnoitustyö lähestyi, myös betonin kosteuspitoisuuden seuranta oli hyödyllistä. Jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta täydentää virallisia tarkastusmittauksia sekä vähentääturhien mittausten määrää.

Työnjohto pystyy seuraaman lämpötiloja ja kosteuksia omalla nettiselaimella, jonka käyttäminen on helppoa.

Perinteisessä kosteusmittauksessa puutteita

Betonivalun täytyy olla riittävän kuiva ennen pinnoitustöiden aloittamista. Tämä on itsestäänselvyys muillekin kuin rakennusammattilaisille. Muovimaton tai parketin alle jäävä kosteus aiheuttaa homekasvua ja muita kosteusvaurioita. Rakennustyömailla noudatetaan standardimenetelmää, jossa betoniin porataan 16 mm halkaisijaltaan oleva reikä tiettyyn syvyyteen. Ilmankosteus reiän pohjalla kertoo betonin kosteustason. Tällä hetkellä mittaus tehdään manuaalisesti. Työnjohtaja tilaa kosteusmittaajan työmaalle suorittamaan mittauksen. Mittauksesta tehdään kirjallinen raportti, joka kopioidaan tarvittaville tahoille. Mikäli kosteustaso ei ollut riittävän alhaalla kutsutaan mittaaja paikalle uudelleen jonkin ajan kuluttua.

Nykyinen mittausmenetelmä kertoo siis betonin kosteuden tietyllä ajanhetkellä. Kuitenkin betonin kuivuminen on dynaaminen prosessi. Ensinnäkin kosteuspitoisuus ei ole tasainen eikä stabiili valun syvyyssuunnassa. Kun kuivatusolosuhteet ovat hyvät, eli huoneilma kuiva ja lämmin, on betonin pinta merkittävästi kuivempi kuin betonin sisäosat. Vastaavasti kun huoneilman kosteus nousee, hidastuu kuivuminen ja myös betonin pintakerroksen kosteus nousee. Toiseksi mittauslämpötila vaikuttaa kosteusmittaustulokseen. Virallinen kosteusmittaus tulee tehdä siten että betonin lämpötila on 20˚C.

Näistä kahdesta tekijästä johtuen manuaalisesti tehtävän kosteusmittauksen tulos saattaa helposti olla harhaanjohtava. Mittaustulos on riippuvainen siitä mikä oli diffuusioprosessin tilanne ja betonin lämpötila mittaushetkellä. Mittaushetkellä kosteus voi olla hyväksyntärajoissa, mutta pinnoitustöiden jälkeen kosteus onkin jo noussut. Syntyy kosteusvaurioita, joiden korjaaminen jälkikäteen on erittäin kallista.

Esineiden Internet mahdollistaa jatkuvatoimiseen seurannan

Esineiden Internet tarkoittaa sitä, että pieneen esineeseen saadaan nettiyhteys. Tässä tapauksessa betonin kosteusmittausanturi näkyy nettiselaimella RamiSmart -työmaaportaalissa. Betonin kosteus ja lämpötila sekä huoneilman kosteus ja lämpötila näkyvät jatkuvasti niille, joilla on lukuoikeus kyseisen anturiin. Näin ollen ei ole kyse hetkellisestä mittauksesta vaan kuivumisprosessin kokonaisvaltaisesta tarkastelusta. Havaitaan selvästi, miten betonin lämpötila ja kuivattamisolosuhteet vaikuttavat kosteuteen.

Jatkuvatoimisen olosuhdemittauksen avulla kuivatusprosessia voidaan myös ohjata. Liian nopea kuivattaminen saattaa aiheuttaa hallkeamia betoniin. On optimaalista, että kuivuminen tapahtuu tasaisesti ja turvallinen kosteustaso saavutetaan hyvissä ajoin ennen pinnoitustöiden alkamista.

Internet mahdollistaa myös kalibrointitiedon yhdistämisen mittausraporttiin. Betonin kosteusanturit kalibroidaan tehtaalla ja on oleellista, että kalibrointitodistukset voidaan jäljittää käytössä olevaan anturiin. Esineiden Internet mahdollistaa anturin sarjanumeron lukemisen sähköisesti. Sarjanumeron avulla löytyy tietokannasta kyseisen anturin kalibrointitodistus, joka sisällytetään automaattisesti mittausraporttiin.

Yksinkertainen käyttää

Olosuhdemittauspalvelu on yksinkertainen ja edullinen käyttää. Kosteusanturissa on langaton tiedonkeräysmoduli. Työnjohtajan taskussa oleva älypuhelin siirtää tiedonkeräysmodulin muistiin kertyneet mittaustiedot nettiin, kun työnjohtaja liikkuu työmaalla. Tarvittaessa työmaalle voidaan myös jättää erilinen tiedonsiirtolaite jatkuvatoimista tiedonsiirtoa varten.Tietoja voidaan tarkastella millä tahansa nettiselaimella; älypuhelimella, taulutietokoneella tai PC:llä. Betonin kuivumista voidaan siis seurata kaikkialta, missä on RamiSmartTM -järjestelmäkin on käytettävissä. Graafisista näkymistä havaitaan helposti kuivumisprosessiin vaikuttavat tekijät.

Parantaa luottamusta

Sen lisäksi että Esineiden Internet (IoT-Internet of Things) parantaa kosteusmittauksen tarkkuutta, parantaa se myös luottamusta rakennusprojektin sidosryhmien välillä. Lukuoikeudet rakennustyömaan kosteusantureihin voidaan antaa rakennustyön tilaajalle, työnjohdolle, rakennustarkastajalle ja aliurakoisijoille. Kaikilla osapuolilla on siten faktatieto pitkältä ajalta käytettävissä, kun arvioidaan voidaanko lattiapinnoitustyöt aloittaa. Mittaustiedot ovat myös tallessa pilvipalvelussa ja tuloksia voidaan tarkastella jälkikäteenkin, milloin tahansa.

Kysy lisää palvelusta:

Tomi Anttila
044-5562210
tomi.anttila@ramirent.fi

Liitetiedostot

PDF-tiedosto

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.